Projektowanie wentylacji i automatyki chłodniczej
Strona Główna < Oferta

Nasza oferta

klimatyzacja kompleksowa  pomieszczeń, obiektów użytkowych, medycznych, sportowych i innych

 -  systemy split, multi, VRF, instalaceje wody lodowej

-  wentylacja mechaniczna,  montaż systemów dachowych, 

 - montaż, okablowanie i rozruch  central wentylacyjnych,

 - instalacja wod-kan, 

- kotłownia, wymiennikownia, 

- instalacja sanitarna,  

- kosztorysowanie 

 - projektowanie instalacji wewnętrznych

- automatyka

 

ETAPY  REALIZACJI

 Projekt i wycena inwestycji

 

  Zarys koncepcyjny, szczegółowa wycena lub wykonanie kosztorysu, oferta handlowa.

  

 

Realizacja zadania

 

 Przygotowanie harmonogramu dostaw oraz zaplanowanie  poszczególnych prac montażowych zgodnie z planem budowy lub terminarzem inwestora. Wyznaczenie kierownika budowy, nadzorujacego realizację prac.

 

 

Opieka gwarancyjna

 

Serwisy gwarancyjne, wymagane konserwacje, ewentualne naprawy, usuwanie awarii.